Nieuws van HIER

'Mama, wat waren de wadden?

Op vrijdagmiddag 7 april in de Fryske Akademy te Leeuwarden, hield de Waddenvereniging een congres over de toekomst van het waddengebied.

Een verslag van het jubilieumcongres dat op 7 april plaatsvond is hier te vinden.
Centraal in het congres stonden de volgende vragen:
Hoe kijken we in 2045 terug op de veertig jaar die nu voor ons ligt?
En wat zijn de effecten van klimaatverandering op de toekomst van het waddengebied?