zeepjes
Nieuws van HIER

Loyaliteitsprogramma’s kunnen duurzamer

De Universiteit Leiden heeft samen met het HIER klimaatbureau onderzoek gedaan naar de verduurzaming van loyaliteitsprogramma’s. Twee centrale vragen in dit onderzoek zijn: Hoe zorg je er voor dat energie-innovaties worden opgenomen in loyaliteitsprogramma’s van bedrijven en (maatschappelijke) organisaties? En hoe zorg je er vervolgens voor dat deze producten door de consument worden gekozen? 

Bedrijven en (maatschappelijke) organisaties staan positief tegen over het (verder) verduurzamen van het aanbod van hun loyaliteitsprogramma’s. Maar de binding met de klanten blijft voorop staan. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven en (maatschappelijke) organisaties het moeilijk vinden om geschikte producten te vinden voor in hun loyaliteitsprogramma’s.

Een oplossing voor dit probleem is een lijst criteria waaraan de samenstellers van loyaliteitsprogramma’s de producten kunnen toetsen op klimaatvriendelijkheid. Om samenstellers van loyaliteitsprogramma’s verder te helpen is ter inspiratie een lijst met relevante producten opgesteld.  

Een hogere conversie kan gerealiseerd worden door het benoemen van ‘bijzondere’ eigenschappen van de producten, zoals luxe, comfort, duurzaam en/of geldbesparend. Daarnaast kunnen een themamaand of het geïsoleerd aanbieden van een product in een nieuwsbrief ook de conversie verhogen.

Door het grote bereik van loyaliteitsprogramma’s kunnen zij verschil maken op het gebied van duurzaamheid, doordat zij energie-innovaties bij een grote groep consumenten onder de aandacht kunnen brengen.

Welke producten zijn klimaatvriendelijk?

Producten die direct bijdragen aan energiebesparing, zoals milieuvriendelijke isolatiematerialen, kunnen in het loyaliteitsprogramma worden opgenomen. Groene energieproducten die aantoonbaar voor 80% of meer in Nederland geproduceerd zijn en duurzame energieproducten, zoals zonnepanelen en zonneboilers, zijn ook toegestaan.

Het openbaar eindrapport is hier te raadplegen.