Nieuws van HIER

Klimaatneutrale producten: de toekomst

Voorlichtingsbijeenkomst MVO Nederland over klimaatneutrale producten.

Het klimaat is er ernstig aan toe. De gevolgen zijn in Nederland (nog) niet voor iedereen duidelijk zichtbaar, maar er moet wel iets gebeuren. Hier en nu. Een van de oplossingen waar momenteel aan gewerkt wordt, is het ontwikkelen van klimaatneutrale producten.

De 12 Provinciale Milieufederaties onderzoeken samen met MVO Nederland de mogelijkheden bij geïnteresseerde bedrijven. Dit project is een onderdeel van het gezamenlijke klimaatprogramma van meer dan 40 Nederlandse goede doelen.

Een klimaatneutraal product heeft geen negatief effect op de klimaatverandering. Het wordt namelijk energiezuinig geproduceerd en zoveel mogelijk met duurzame energie. Alle alsnog vrijgekomen CO2-uitstoot (broeikasgas) wordt gecompenseerd door bosaanplant en investeringen in duurzame energie. Een goede keuze voor de consument die wil bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem.

Het oplossen van het klimaatprobleem begint dus bij bedrijven die consumenten die keuze willen bieden. Bedrijven die ook zelf zorg voor het klimaat belangrijk vinden. Zij gaan samen met de Provinciale Milieufederaties op zoek naar mogelijkheden om hun product energie- en wellicht ook kostenbesparend te maken. Een van de resultaten is vaak ook duurzame productie: het bedrijf wordt minder afhankelijk van schaarse en dure energiebronnen zoals gas en olie.

Er komen steeds meer klimaatneutrale producten (en ook diensten), die herkenbaar worden gemaakt met het HIER-logo. Daarop wordt dan ook de aandacht gevestigd in de landelijke HIER-campagne, die is gestart met abri-posters en paginagrote advertenties in dagbladen. Producten die bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem verdienen positieve publiciteit.

Op dit moment wordt intensief gezocht naar bedrijven die enthousiast zijn over het thema en zich willen aansluiten. Wilt u meer weten? Kom dan op 6 april naar de voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht. Daar wordt het project toegelicht en kunt u vragen stellen.

Op de site van de MVO vindt u het programma en kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst,

Meer informatie over project klimaatneutrale producten: Saskia Kluit, projectleider: 030 2544457