Nieuws van HIER

HIER publiceert: De Staat van het Klimaat 2013

De klimaatambities van Obama en de discussie over het nationale energieakkoord leidt tot hernieuwd optimisme over de aanpak van de klimaatproblematiek. Daarom publiceert HIER vandaag het rapport ‘:De staat van het Klimaat’:.

De aankondiging van Obama om een ambitieus klimaatbeleid te voeren biedt kansen om de komende jaren grote stappen vooruit te zetten bij de mondiale aanpak van het klimaatprobleem. Het nationale energieakkoord biedt de kans om ook in Nederland aan te sluiten bij dit nieuwe elan. Hernieuwd optimisme dus in de discussie over de aanpak van de klimaatproblematiek. Dat is het thema van de publicatie van ‘:De staat van het Klimaat’: dat HIER vandaag publiceerde. De publicatie is hier te downloaden.

In ‘:de Staat van het Klimaat’: geeft Rob van Dorland, verbonden aan het KNMI, onder meer antwoord op de vraag of de koude winters en de veelvuldige orkanen toe te schrijven zijn aan klimaatverandering of dat ze min of meer toevallig plaatsvinden.