Nieuws van HIER

Hier! In Azerbeidzjan

Hier! In Azerbeidzjan

Eind maart hebben boeren en medewerkers van de biologische landbouworganisatie Gaba in Azerbeidzjan bomen en struiken geplant in de heuvels rond vier dorpen bij Gança, een stad in het Westen van Azerbeidzjan. De aanplant markeert de start van het project van Avalon om de verwoestijning in het land te bestrijden en zo bij te dragen aan maatregelen tegen het klimaatprobleem. Het project maakt deel uit van de klimaatcampagne Hier.

Op de hellingen van de heuvels rond de vier dorpen worden rijen bomen, struiken en kruiden geplant, met daartussen ruimte voor landbouwgewassen. Aan de randen van de akkers worden planten gezaaid. De bomen, planten en kruiden kunnen nu wortelen en ontkiemen voordat eind april het droge, hete zomerseizoen aanbreekt. Volgend jaar zullen de bomen voor het eerst wat schaduw en beschutting leveren en al spoedig zijn er voor de dorpsbewoners kruiden, bessen en planten met geneeskrachtige eigenschappen, later gevolgd door noten en vruchten.

Zeker zo belangrijk is de rol die de net geplante bomen en gezaaide planten spelen bij het tegengaan van erosie en verwoestijning. Dit is een ernstig probleem in Azerbeidzjan. Bomen houden de grond vast. Bomenkap leidt ertoe dat water en wind veel vruchtbare aarde meenemen. Ook regenwater spoelt snel weg in plaats van in de grond door te dringen. Wat overblijft zijn kale, onvruchtbare en droge hellingen: de waterkringloop raakt verstoord: de landbouw en voedselproductie komen in gevaar: de rijkdom aan planten en dieren neemt af.

Maar bomenkap heeft ook gevolgen voor het klimaat. Als bomen verdwijnen leggen ze het broeikasgas CO2 niet meer vast waardoor de concentratie CO2 in de atmosfeer toeneemt.

Door de aanplant van bomen en gewassen: de omschakeling naar betere landbouwmethoden: verbetering van de irrigatie en voorlichting en training van boeren, werken Avalon en partnerorganisatie Gaba (samen met de lokale bevolking) aan bodemverbetering, herstel van de vegetatie en de waterhuishouding. Hiermee zijn de eerste stappen gezet op weg naar een duurzame landbouw en natuurbeheer.
Maar ook pakt Avalon met deze maatregelen het klimaatprobleem hier in Azerbeidzjan aan. Meer weten? Kijk op http://www.avalon.nl