Nieuws van HIER

EARTHDAY 2006

Hier wordt nagedacht over oplossingen: EARTHDAY. Een dag vol debat, interactieve workshops, films, lezingen en muziek.

Een festival over klimaatverandering en energie door Stichting Duurzame Solidariteit en debatcentrum Tumult.

Hierbij nodigen wij iedereen uit die verbonden is aan de HIER klimaatcampagne om ons festival EarthDay op 22 april 2006 in het Louis Hartlooper complex in Utrecht te bezoeken.

EarthDay is een internationale actiedag waarop duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking centraal staan. In Nederland besteedt de Stichting Duurzame Solidariteit sinds 2003 aandacht aan EarthDay. Dit jaar valt 22 april op een zaterdag en organiseert SDS in samenwerking met debatcentrum Tumult een festival met het thema "Klimaatverandering, Energie en ontwikkeling".

Wat zijn nu de dieperliggende oorzaken en gevolgen van die klimaatverandering? En wat betekenen de ontwikkelingen voor het Zuiden? Wat heeft de droogte in de hoorn van Afrika bijvoorbeeld met Nederland te maken? Wat zijn de dilemma':s in het energievraagstuk? Welke keuzen moeten we maken en wat zijn daarvan de consequenties? Als kernenergie geen optie is, waar kiezen we dan wel voor? Wat is de rol van lokale en nationale overheden? En wat kan de burger nu eigenlijk zelf bijdragen?

Uitgenodigd zijn: Wijnand Duyvendak, prof dr. Wim Sinke, Marc Cornelissen, directielid van Essent, Cordaid, Milieudefensie, Greenpeace, WISE, het Klimaatbureau en nog vele anderen.

Locatie: Louis Hartlooper Complex in Utrecht.
Datum & Tijd: 22 april 2006, vanaf 13.00
Organisatie: Stichting duurzame Solidariteit en Debatcentrum Tumult.

Voor meer informatie zie: Earthday of neem contact op met Marjolein de Lange (030-2399931) of Nienke Poortvliet, (030-2399933).

U kunt zich opgeven bij Marjolein de Lange