Foto van voordeuren
Nieuws van HIER

Draagvlak voor wonen zonder aardgas neemt af

Het aantal Nederlanders dat het ermee eens is dat huishoudens gaan stoppen met het gebruik van aardgas is het afgelopen jaar gedaald van 57% naar 48%. Dat blijkt uit een jaarlijkse peiling van HIER onder 2.351 respondenten. Tegelijkertijd geeft een meerderheid aan geen actieve rol te hoeven spelen bij de keuze voor een alternatief voor aardgas in hun wijk. Bijna een derde wil wel actief betrokken zijn. 

Participatie en draagvlak essentieel in energietransitie  

Eva van der Weiden van HIER: “Stoppen met aardgas komt steeds dichterbij en wordt steeds concreter. Er wordt veel van bewoners gevraagd en er is ook nog veel niet duidelijk. We kunnen best begrijpen dat niet iedereen staat te springen. Op dat gebied moet er nog veel gebeuren, want alleen met de medewerking van bewoners wordt de energietransitie een succes. Het is belangrijk dat er snel meer duidelijk wordt over de kosten en financieringsregelingen, maar ook over de voordelen, zodat steeds meer mensen aan de slag gaan in hun huis en wijk en zo ook weer anderen inspireren!”

Groningen voor meer mensen belangrijker dan klimaatprobleem 

De groep voorstanders van stoppen met aardgas die als belangrijkste reden het klimaatprobleem aangeeft is bijna gehalveerd, terwijl de groep die vindt dat we moeten stoppen met aardgas vanwege de aardbevingen in Groningen juist verdubbelde. De meest genoemde reden van de tegenstanders is ‘weer zo’n linkse hype’.  

Bent u het ermee eens dat huishoudens gaan stoppen met aardgas

Grafiek 1: Bent u het ermee eens dat Nederlandse huishoudens moeten stoppen met aardgas?

Krimpende groep Nederlanders ziet nog op tegen niet meer koken op gas 

Nederlanders zien het meest op tegen de kosten (48%). De groep die opziet tegen niet meer koken op gas is het afgelopen jaar gehalveerd van 10% naar 5%. 

Ruim helft Nederlanders hoeft geen actieve rol bij keuze alternatief aardgas  

In deze peiling vroeg HIER voor het eerst in hoeverre Nederlanders betrokken willen worden bij de keuze voor een alternatief voor aardgas in hun wijk. Meer dan de helft van de Nederlanders antwoordt dat zij geen hele actieve rol willen spelen bij de keuze voor een alternatief. Een kwart wil alleen geïnformeerd worden, zij gaan ervan uit de gemeente met andere deskundigen de juiste keuze maakt, en 28 procent wil wel graag geraadpleegd worden, bijvoorbeeld door vragen in te brengen via een enquête of bijeenkomst. 

13% wil in eigen beheer overstappen op alternatief voor aardgas  

Bijna een derde (30%) van de ondervraagden heeft een actievere rol voor ogen. Zij willen advies geven (9%), bijvoorbeeld door hun input te geven in een klankgroep, of samenwerken met de gemeente aan het vormgeven van de plannen (8%), bijvoorbeeld in een projectgroep. Een grotere groep (13%) wil het zelfs in eigen beheer doen; zij willen zelf een plan maken en uitvoeren, bijvoorbeeld met een bewonersinitiatief. Daarnaast weet een grote groep (17%) het niet.

In hoeverre wilt u betrokken worden bij de keuze voor een alternatief voor aardgas in uw wijk

Grafiek 2: In hoeverre wilt u betrokken worden bij de keuze voor een alternatief voor aardgas in uw wijk?

Warmtepompen meest populaire alternatief

Elektrische oplossingen, zoals warmtepompen, zijn op het eerste gezicht het meest populaire alternatief voor aardgas; 20 procent van de ondervraagden geeft deze optie de voorkeur, 14 procent kiest voor een warmtenet en 8 procent voor biogas. De grootste groep (26%) moet zich er eerst beter in verdiepen en 21 procent heeft geen voorkeur, als hun woning maar warm wordt. 

Via www.hierverwarmt.nl informeert HIER bewoners over wonen zonder aardgas. 

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek naar het draagvlak voor stoppen met aardgas onder Nederlanders.  

Bekijk alle artikelen over: