Foto gaspit
Nieuws van HIER

Draagvlak voor stoppen met aardgas groeit in Nederland

Het aantal Nederlanders dat het ermee eens is dat huishoudens gaan stoppen met het gebruik van aardgas is het afgelopen jaar gegroeid van 47 naar 58 procent. Elektrische oplossingen, zoals warmtepompen, lijken op het eerste gezicht het meest populaire alternatief. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 1.761 respondenten.

Susanne van Suylekom, projectmanager van HIER verwarmt bij het HIER klimaatbureau: “Er is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor stoppen met aardgas en dat zien we duidelijk terug in de bekendheid en het draagvlak ervan. We zien ook dat Nederlanders zich veel bewuster zijn van de problemen die onze gaswinning opleveren voor de inwoners van Groningen. Hoewel veel meer mensen dan vorig jaar weten dat het aardgas eruit gaat, is er echter nog weinig kennis van de alternatieven voor aardgas.”

58% Nederlanders vindt dat huishoudens moeten stoppen met gebruik van aardgas

Iets meer dan de helft (51%) van de Nederlanders is inmiddels op de hoogte van de plannen van de Nederlandse overheid om te stoppen met het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen en gebouwen. In juni 2016 was dit nog maar 14 procent.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (58%) is het er nu mee eens dat huishoudens moeten stoppen met het gebruik van aardgas, tegenover 47 procent in 2016. De belangrijkste redenen die voorstanders aangeven zijn het klimaatprobleem, de aardbevingen in Groningen en het feit dat het gas opraakt. De tegenstanders zijn met 28 procent in de minderheid. De meest genoemde argumenten in deze groep zijn dat het ‘weer zo’n linkse hype’ is, dat de bijdrage van Nederland wereldwijd te klein is en dat we aardgas nodig hebben.

Grafiek Bent u het ermee eens dat Nederlandse huishoudens moeten stoppen met het gebruik van aardgas

Grafiek 1: Bent u het ermee eens dat Nederlandse huishoudens moeten stoppen met het gebruik van aardgas?

Verwarmen met elektriciteit populairste alternatief voor aardgas

Een kwart van de Nederlanders heeft de voorkeur om aardgas te vervangen met elektrische oplossingen zoals warmtepompen, 15 procent heeft een voorkeur voor een warmtenet en 7 procent voor biogas. De grootste groep (40%) geeft echter aan zich eerst beter in de alternatieven te moeten verdiepen voordat zij een antwoord op deze vraag kunnen geven en 9 procent heeft geen voorkeur, zij gaan ervan uit dat anderen voor hen de juiste keuze zullen maken.

“We vinden het opvallend dat stoken en koken op elektriciteit het populairste alternatief voor aardgas is. Het is het alternatief dat waarschijnlijk het meest tot de verbeelding spreekt en ook het enige waarmee je individueel aan de slag kan. Wij verwachten echter niet dat dit de meest gangbare oplossing wordt, aangezien het een dure verbouwing van de woning vereist. Een groot deel van de woningen in Nederland zal waarschijnlijk op een warmtenet worden aangesloten, met name in de steden”, aldus Van Suylekom.

Via de website www.hierverwarmt.nl houdt het HIER klimaatbureau bewoners op de hoogte van de overgang naar een aardgasvrij Nederland en de duurzame oplossingen voor verwarmen, koken en warm water.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek naar het draagvlak voor stoppen met aardgas onder Nederlanders.  

Bekijk alle artikelen over: