Foto van een man die papieren tekent
Nieuws van HIER

Dit zegt het Klimaatakkoord over wat stoppen met aardgas jou gaat kosten

Totdat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de kosten van het Klimaatakkoord netjes heeft doorberekend, slingeren politici met de meest onheilspellende cijfers over wat wonen zonder aardgas gaat kosten en wie het moet betalen. Wij doken in de teksten van het Klimaatakkoord over de “gebouwde omgeving” (oftewel: je huis) om te kijken wat er nu echt staat over de kosten voor bewoners. Die punten staan hieronder, met een begrijpelijke vertaling erbij. 

Woonlastenneutraliteit

"Deze verbouwing slaagt dus alleen als iedereen mee kan doen. Daarvoor moet ze ook voor iedereen betaalbaar zijn. Woonlastenneutraliteit is het uitgangspunt."

Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is natuurlijk een heel duidelijk uitgangspunt. Die laatste zin is interessant. Woonlastenneutraliteit betekent dat het je niet meer gaat kosten dan wat je nu maandelijks kwijt bent. En daarbij gaat het niet alleen om je energielasten, maar ook om de kosten van de verbouwing zelf. Als je bijvoorbeeld nu €100 euro per maand voor energie betaalt, blijf je dat betalen. Maar na de verbouwing betaal je €50 euro voor je energie, want energiebesparing, en €50 euro voor de aanpassingen in je huis.

Onrendabele top

"Kostenreductie en aantrekkelijke financiering overbruggen een deel van de nu nog hoge onrendabele top van verduurzaming. Een verstandig uitgevoerde wijkgerichte aanpak en startmotor zorgen ervoor dat tot 2030 de woningen met de aantrekkelijke onrendabele top relatief sneller aan de beurt komen. Maar ook dan resteert tot 2030 nog een onrendabele top."

Je kunt hieruit de conclusie trekken dat wijken die voor 2030 aan de slag gaan, kunnen rekenen op subsidiëring van de relatief hogere kosten die je hebt als koploper.

Foto van een blokje huizen met oranje dakpannen

"Woonlastenneutraliteit betekent dat het je niet meer gaat kosten dan wat je nu maandelijks kwijt bent."

Subsidies

"Partijen spreken af dat er €100 miljoen per jaar extra ISDE subsidie komt, €100 miljoen korting verhuurdersheffing, €50 miljoen extra investeringsaftrek, €100 miljoen per jaar voor de wijkgerichte aanpak en de renovatieversneller en een lastenneutrale schuif in de belasting. PBL moet twee varianten doorrekenen."

Dit gaat over nieuwe subsidies en andere voordelen die er gaan komen:

  • ISDE staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie. Dat is een al bestaande regeling waar straks nog €100 miljoen per jaar extra inkomt. Deze is leuk voor jou als woningeigenaar
  • De verhuurdersheffing is een extra belasting die woningbouwcorporaties moeten betalen, maar daar kunnen ze nu korting op krijgen als ze met dat geld woningen verduurzamen.
  • De investeringsaftrek is voor kleine ondernemers. Dit is een belastingkorting als je duurzame dingen aanschaft.
  • Die laatste 100 miljoen zijn nieuwe regelingen, onder andere bedoeld voor wijken die samen aan de slag gaan met aardgasvrij worden.

Gebouwgebonden financiering

"De Rijksoverheid stelt een bepaling op voor het Burgerlijk Wetboek zodat overdraagbaarheid van financiering mogelijk wordt via gebouwgebonden financiering (GGF). De financiële sector ontwikkelt parallel aan het wetstraject, voor 2022, een voorstel hoe GGF-producten kunnen worden aangeboden die ook zonder fiscale facilitering voldoende aantrekkelijk zijn voor woningeigenaren. Partijen bezien voor 1 juli 2019 of en in hoeverre de krediettoets, bij het afsluiten van een aanvullende hypotheek voor verduurzaming, kan worden vereenvoudigd ten behoeve van laagdrempeligheid, zonder dat dit tot overkreditering leidt. Partijen verkennen in 2019 de ontwikkeling van een methodiek van woonlastenneutraliteit die leidend kan zijn bij het verstrekken van krediet ten behoeve van verduurzaming."

Ok, dat was ook weer een lekker pakkend stukje tekst. Maar wat er eigenlijk staat is dit:

Als je nu een lening afsluit, dan hangt die lening aan jou als persoon. Alleen: als je van dat geld je huis verbouwt en verhuist, is die lening nog steeds voor jou, terwijl de volgende bewoner een relaxt lage energierekening heeft. We gaan heel Nederland verbouwen, en dan is dit systeem natuurlijk niet tof. Als je gaat verhuizen, wil je gewoon dat de volgende bewoner verder afbetaalt. Daarom willen ze die lening, zeg financiering, voor de verbouwing aan je huis hangen. Et voilà: gebouwgebonden financiering. Alleen dat mag nu nog niet. Daarom staat hierboven dat ze de wet gaan aanpassen. En ondertussen moeten de banken zelf in een parallel traject ook samen zoeken of ze een dergelijk aanbod kunnen doen.

Los daarvan wordt er gekeken of de bestaande duurzaamheidsleningen voor meer mensen beschikbaar kunnen worden gemaakt. Daar zit nu een vrij standaard krediettoets aan gekoppeld. Leeftijd is daarin één van de onderdelen waarop een aanvraag afgewezen kan worden, maar dat leidt in de praktijk bijvoorbeeld tot 76-plussers die thuis enkel glas hebben geen lening krijgen voor dubbelglas. Dat is niet wenselijk. En sneu. Daarom willen ze de energiebesparing die een maatregel oplevert en de kosten die je daarna bespaart, gaan meenemen in de beoordeling van de aanvraag van een duurzaamheidslening. Op zich logisch, want een 76-jarige vrouw, heeft op dit moment (gemiddeld en naar verwachting) nog zo'n 10 jaar te leven, dus dat dubbele glas,of die vloerisolatie kan ze prima terugverdienen.

Nieuwsbrief voor energieprofessionals

We sturen ons netwerk maandelijks een update met nieuws, publicaties en onderzoeken over de warmtetransitie in Nederland. Aanmelden kan via onderstaande knop. Bekijk hier de eerdere updates en houd ook de agenda met evenementen over de warmtetransitie in de gaten. 

Meld je aan voor de zakelijke update over de warmtetransitie

Bekijk alle artikelen over: