Foto windmolens wolken land
Nieuws van HIER

11 aanbevelingen voor een klimaatneutrale energievoorziening

Sible Schöne is naast directeur van HIER klimaatbureau tevens voorzitter van de Bezinningsgroep Energie. De Bezinningsgroep zette onlangs 11 aanbevelingen voor een klimaatneutrale energievoorziening op papier. 

De leden van de Bezinningsgroep Energie zijn werkzaam bij onder andere de overheid, in het bedrijfsleven en de milieubeweging en wisselen al sinds het begin van de jaren zeventig met elkaar van gedachten over het te voeren energiebeleid. 

In een onlangs gepubliceerde notitie doet de groep 11 aanbevelingen om tot een klimaatneutrale energievoorziening te komen. De notitie gaat in op de gebouwde omgeving, de elektriciteitsvoorziening, de industrie, het ETS en ook op de internationale context. 

Download de notitie ‘Naar een klimaatneutrale energievoorziening’ hier.