Foto jonge boom
Klimaatwoordenboek

Negatieve emissies

Het gebruik van fossiele brandstoffen en ontbossing zorgt wereldwijd voor een hoge CO2-emissies, of CO2-uitstoot. Door het toevoegen van CO2 aan de atmosfeer noemen we dit positieve emissies. Om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen moeten we deze emissies niet alleen terugdringen tot nul, maar moeten we ook broeikasgassen uit de lucht verwijderen. Het verwijderen van CO2 uit de lucht noemen we negatieve emissies.

Klimaatverandering tegengaan

Het verwijderen van broeikasgassen uit de lucht kan door het afvangen en opslaan van CO2. Er zijn meerdere manieren om dit te doen. Zo zijn er veel plannen rondom CDM, geo-engineering en het opslaan van CO2 in biomassa door bijvoorbeeld herbebossing.

Verschillende manieren om negatieve emissies te veroorzaken kunnen dus een extra rol spelen in het tegengaan van klimaatverandering naast de overgang van duurzame energie. Tot nu toe is er maar een land in de wereld die CO2 negatief is, en dat is Bhutan. Dit Boeddhistische land in Azië heeft zoveel bos aangeplant dat het nu drie keer zoveel CO2 opslaat in de natuur als dat de mensen en fabrieken uitstoten.