Foto van een dak met zonnepanelen
Kennisbank

Mitigatie: het tegengaan van klimaatverandering

Het tegengaan van klimaatverandering wordt aangeduid met de term mitigatie. Het omvat alle maatregelen die leiden tot CO2-reductie en de reductie van de uitstoot van andere broeikasgassen. Directe vermindering van de CO2-uitstoot kan worden bereikt door energiebesparing en door (grootschalige) toepassing van duurzame energie. Daarnaast wordt CO2-opslag via CCS als een belangrijke optie voor de komende decennia beschouwd.