Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt uit bronnen van duurzame energie, zoals windenergie, waterkracht, zonne-energie en elektriciteit uit biomassa.

Geen CO2-uitstoot

Doordat bij de opwekking van groene stroom geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen, draagt het niet bij aan het broeikaseffect. Door gebruik te maken van groene stroom kunnen consumenten hun CO2-uitstoot dus drastisch verlagen. Feitelijk wordt het volledige elektriciteitsverbruik (binnen het huishouden) dan klimaatneutraal.

Inmiddels hebben al meer dan 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens de keuze gemaakt om over te stappen op groene stroom. Het valt daarbij aan te raden om te kiezen voor een leverancier die een hoog percentage (80 of meer) van de groene stroom uit Nederland betrekt, omdat de duurzame oorsprong van 'buitenlandse' groene stroom moeilijker te verifiëren is. Check hier of jouw stroom echt groen is.