In het regeerakkoord staan doelen voor de vermindering van de CO2 uitstoot, maar met de maatregelen die de regering nu van plan is, worden die doelen bij lange na niet gehaald. Met dit nieuws kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) afgelopen maandag dat verspreid werd door verschillende media. Maar waarom gaan wij deze doelen niet halen? Wij leggen hieronder voor je uit hoe dat komt.

Het klimaatdoel is om in 2030 49% CO2 minder uit te stoten in vergelijking met 1990. Op die manier zou de doelstelling van het Parijsakkoord, waarbij de temperatuur maximaal 2 graden stijgt, gehaald worden. Het Planbureau heeft doorgerekend dat we met de plannen van het regeerakkoord die 49% niet halen. Waardoor komt dat?

1. Uitwerking onvoldoende

Een aantal maatregelen is nog niet voldoende uitgewerkt om te bepalen of ze effect gaan hebben op de vermindering van de uitstoot. Een voorbeeld is dat de regering alle kolencentrales wil sluiten. Dat betekent niet direct dat er minder CO2 uitgestoten wordt. Het is namelijk erg afhankelijk wat daarvoor in de plaats komt. Is dit groene energie, of wordt er grijze stroom uit het buitenland ingekocht?

 

elektrisch rijden

2. Te optimistisch

Een aantal maatregelen is waarschijnlijk niet haalbaar voor 2030. Bijvoorbeeld: de regering wil dat alle auto’s in 2030 geen uitstoot meer hebben. Om dit te realiseren moet er veel meer veranderen, denk aan elektrische laadpalen in heel Nederland. Dat kun je niet alleen in Nederland doen, want dan wordt het lastig om bijvoorbeeld met je elektrische auto op vakantie te gaan! Dus heel Europa zal mee moeten, en dat kost tijd. 

Al met al hebben we met dit regeerakkoord het klimaatprobleem nog niet meteen opgelost, maar het klimaat is wel een speerpunt voor dit kabinet. En dat is goed nieuws vinden wij. Als het kabinet bepaalde maatregelen verder zal uitwerken, kan dit in een volgende berekening van het Planbureau wel mee worden genomen. We houden je op de hoogte hoever we dan zijn met het halen van de doelen van Parijs.

Bekijk alle artikelen over: