Tien jaar na ‘An Inconvenient Truth’ laat Al Gore tijdens een enorm inspirerende TEDtalk zien hoe de wereld er vandaag voor staat. En hij is bijzonder optimistisch. Wát een spreker is die man!

Gore begint zijn verhaal met een wake up call, klimaatverandering is luid en duidelijk aanwezig. De wereld verbrandt nog steeds veel te veel fossiele brandstoffen, 85 procent van onze energie wordt opgewekt met fossiele brandstoffen zoals olie en kolen. 

Met alle gevolgen van dien. Veertien van de vijftien heetste jaren ooit gemeten vonden plaats sinds 2001. We zien orkanen als Haiyan en Sandy veel warmer en dus veel heftiger aan land komen. In september veroorzaakte het noodweer in Spanje en Portugal grote overstromingen. De enorme droogte in Syrië dreef de afgelopen jaren 1,5 miljoen mensen naar de toen al overvolle steden. Het tropische zikavirus verspreidt zich razendsnel over de hele wereld. En Miami heeft heel regelmatig met overstromingen te maken tijdens vloed, er zwemmen dan letterlijk vissen door de straten. 

De kosten van klimaatverandering stapelen zich op. Volgens het World Economic Forum is het klimaatprobleem op dit moment het grootste risico voor de wereldeconomie. 

Het is duidelijk dat we moeten veranderen. Maar kunnen we ook veranderen? (Hier wordt Gore héél enthousiast). We zijn namelijk al veel verder dan we in 2000 zelf voorspelden. Er is meer dan 14,5 keer zoveel capaciteit voor windenergie geïnstalleerd en 58 keer zoveel voor zonne-energie. Het aantal installaties om duurzame energie mee op te wekken groeit enorm en tegelijkertijd dalen de kosten dramatisch.  

Kijk naar Duitsland, zegt Gore, waar op 26 december 2015 maar liefst 81 procent van alle energie duurzaam werd opgewekt. Voornamelijk door zon en wind. 

Het bedrijfsleven ziet deze ontwikkelingen ook, de hoeveelheid investeringen in hernieuwbare energie explodeert al. We naderen het punt dat hernieuwbare energie goedkoper wordt dan energie van fossiele brandstoffen. Dit is de grootste zakelijke kans in de geschiedenis van de wereld. 

Kunnen we veranderen? Ja. Willen we ook veranderen? Gore is extreem optimistisch. Er worden stappen gezet. We maken voortgang. We zijn deze crisis aan het oplossen. De enige vraag die overblijft is: hoe lang gaan we erover doen? 

Gore eindigt met het verhaal, dat hij toen hij 13 jaar oud was hoorde van het idee van president Kennedy om binnen tien jaar een man naar de maan te brengen. Volwassenen in die tijd vonden het roekeloos en duur en dachten dat dit plan zeker zou falen. Maar 8 jaar en 2 maanden later klonk er een luid gejuich in Houston toen Neil Armstrong voet op de maan zette. De gemiddelde leeftijd van de technici van NASA die op die dag in Houston aanwezig waren, was 26 jaar. Dat betekent dat zij 18 jaar oud waren toen Kennedy zijn plan bekend maakte. 

Want na de laatste 'nee', komt een 'ja'. En van die 'ja' hangt de toekomstige wereld af. 

We hebben alles wat we nodig hebben. Wij zullen zegevieren.

En wat zeggen wij dan? Mooi gesproken, Al. 

Vrij vertaald, bron: www.ted.com

Bekijk de volledige TEDtalk van Al Gore hieronder: