Nederland kampt met droogte. Afgelopen juni is zelfs geëindigd in de top 10 van de droogste junimaanden sinds 1906. Er is momenteel sprake van een groot neerslagtekort en voorlopig blijft dat zo (bron: Rijkswaterstaat). Wat betekent deze droogte voor de toekomst van het Nederlandse klimaat? 

Ay, ay, ay! Holanda muy caliente!

Hoe klimaatverandering voor Nederland gaat uitpakken is nog niet met zekerheid te zeggen. Het KNMI maakt regelmatig klimaatscenario's van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. Klimaatmodellen waarbij verschillende variabelen -  zoals verschillen in de mondiale temperatuurstijging en veranderingen van luchtstromingen - worden meegenomen, laten vier mogelijke toekomstperspectieven zien. In één van deze scenario's  wordt de huidige droogte gemiddeld elke zomer verwacht. Dit is het gevolg van een hogere luchtdruk, die voor meer zon en hogere temperaturen zorgt. Met andere woorden:  de droogte van nu geeft een aardig idee van de gemiddelde droogte die we in de toekomst kunnen verwachten als dit scenario uitkomt. De kans op dit scenario is groter dan ze tot nu toe dachten. (bron: KNMI)

Gevolgen van droogte

Het klinkt misschien niet allemaal even onaangenaam, toch kleven er ook nadelen aan. Bosbranden zoals we die van onze Europese zuiderburen kennen, vormen de realiteit. Zo woedde er begin juli in Noord-Brabant en Limburg grote natuurbranden als gevolg van droogte. Ook het dierenrijk heeft last van de droogte, zo dreigt bijvoorbeeld de zeldzame boomkikker in Nederland te verdwijnen.

Heeft Nederland te maken met een watertekort?

Nee, er is in Nederland nog geen sprake van een watertekort. Er komt namelijk ook water ons land binnen via de Rijn en de Maas. Om dit water goed te verdelen is het belangrijk dat het goed gestuurd wordt. Er worden - daar waar het mogelijk is - buffers aangelegd. Wél kan er een disbalans in de watervraag- en aanbod ontstaan door droogte en de aanhoudende hitte. Er is wel sprake van een neerslagtekort. Er valt gewoonweg geen water uit de lucht. Bovendien gebruiken we juist op deze warme dagen extra (drink)water, bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of zwembaden te vullen. Op dit moment wordt 40% meer water gebruikt dan normaal. Zo kan het dus dat er - zelfs in ons 'natte' Nederland - sprake is van een schaarste aan (drink)water. De aanhoudende droogte zorgt er voor dat we noodgedwongen zuiniger moeten zijn met ons water. Wil je weten hoe?  Met deze 7 maatregelen kan jij thuis water besparen.