Foto publicatie Staat van het Klimaat

HIER publiceert De Staat van het Klimaat 2014

Voor het derde jaar jaar op rij publiceert HIER het rapport De Staat van het Klimaat. Het thema dit jaar: Hoe betrek je Nederlanders bij het klimaatprobleem?

Hoe betrekken we burgers en bedrijven bij de aanpak van het klimaatprobleem?

Na het bezoek van Al Gore aan Nederland in 2006 leek bovenstaande vraag achterhaald. Helaas, het was van korte duur. De klimaatscepsis stak weer de kop op. Het ministerie van milieubeheer werd opgeheven en klimaat was weer een linkse hobby. Ook deze fase lijkt inmiddels weer achter ons met de komst van het breed gedragen energieakkoord. Vooralsnog is dit echter vooral papier. De vraag hoe burgers en bedrijven mee gaan werken aan de vele afspraken ligt meer dan ooit op tafel. 

Deskundigen zijn het erover eens dat de urgentie van het klimaatprobleem zeer hoogt is. Het recente IPCC-rapport is hiervan een nieuwe illustratie. Zonder ingrijpende maatregelen op de zeer korte termijn in alle relevante landen zal de temperatuur deze eeuw met mogelijk vier graden stijgen. Om de twee graden doelstelling te halen mogen we in de rest van deze eeuw wereldwijd nog pakweg 25 keer de huidige mondiale jaarlijkse CO2-emissie uitstoten.

Naast vergroting van het probleembesef is een andere invalshoek denkbaar: consumenten en bedrijven deel maken van de oplossing. Dat is tenminste zo verstandig. De sociale psychologie leert dat wie deel is van de oplossing er in het algemeen geen moeite mee heeft het onderliggende probleem te accepteren. 

De vraag hoe we burgers en bedrijven veel beter kunnen betrekken bij de aanpak van het klimaatprobleem en het energieakkkoord staat centraal in 'De Staat van het Klimaat 2014'.

Inhoud Staat van het Klimaat 2014

  • IPCC rapport 2013: Klimaatverandering zet door - Rob van Dorland (KNMI)
  • Aanpassing aan klimaatverandering raakt iedereen - Pier Vellinga (Universiteit Wageningen)

Interviews door Han van de Wiel van Impact Reporters:

  • De urgentie van het probleem begint door te dringen - Gerard van der Steenhoven (KNMI) en Jan Paul van Soest (De Gemeynt)
  • We halen de politiek gewoon onderuit! - Frans Stokman (Grunneger Power) en Maarten Hajer (Planbureau voor de Leefomgeving)
  • Niet verkeerd, maar ook geen wondermiddel - Jennifer Morgan (World Resources Institute), Bert Metz (European Climate Foundation) en Kees van der Leun (Ecofys)
  • Doe mij ook zo'n huis! - Erwin van Laethem (Essent), Ed Nijpels (Borgingscommissie SER Energieakkoord) en Joost Nelis (BAM Woningbouw)

Lees het rapport hier.

Bekijk alle artikelen over: