Het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord lukt alleen sámen met bewoners. Hoe pak je dat aan? Voor advies en ondersteuning kunnen gemeenten en regio’s terecht bij de Participatiecoalitie.

Ondersteuningsprogramma bewonersparticipatie 

Van 2019 tot en met 2021 bieden we in het kader van het Klimaatakkoord een landelijk ondersteuningsprogramma. Wat bieden we regio’s en gemeenten?

  • Kennis en voorbeelden van succesvolle buurtaanpakken en energieprojecten;
  • praktisch advies over burgerparticipatie bij de Regionale Energiestrategie (RES);
  • advies en ondersteuning bij het betrekken van omwonenden bij de inrichting van gebieden;  
  • en bij lokaal eigenaarschap van wind- en zonneparken;
  • begeleiding van 100-150 bewonersinitiatieven die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken.

Regionale Energiestrategieën

In iedere regio is een contactpersoon beschikbaar voor ondersteuning en advies. Ook brengt hij of zij natuur- en landschapsorganisaties, agrariërs, lokale energie-initiatieven en energiecoöperaties bij elkaar. Bekijk onze Menukaart om te zien wat de Participatiecoalitie kan betekenen voor jouw regio of gemeente.

Aardgasvrije Wijken  

Onze wijkondersteuners helpen bewonersinitiatieven en gemeente bij het maken van afspraken over het samen aardgasvrij maken van de wijk.

Factsheet en Q&A over 50% eigendom van de lokale omgeving

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Maar wat ís dat nou, 50% eigendom van de lokale omgeving? Wat is het niet? En hoe kun je het bereiken?

  • In deze factsheet vind je antwoord op deze vragen.
  • Bekijk ook de Q&A met antwoord op de meest gestelde vragen over 50% eigendom van de lokale omgeving.

De partijen in de Participatiecoalitie werken momenteel ook aan financiële voorbeelden en businesscases over 50% eigendom van de lokale omgeving. Deze zullen begin 2020 verschijnen.

Foto van een zithoek

"We maken plannen waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan."

Landelijke samenwerking 

We werken nauw samen met: 

Landelijk stemmen we regelmatig met elkaar af. Zo zorgen we ervoor dat je met vragen altijd bij de juiste persoon of organisatie terecht komt. 

We zetten ons samen in voor een sterke lokale samenwerking. We delen onderling kennis en voorbeelden en dragen bij aan de ontwikkeling van landelijke handreikingen. 

Over de Participatiecoalitie 

We zijn vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIERde Natuur en MilieufederatiesEnergie SamenBuurkracht en LSA bewoners

Met onze kennis en ervaring komen goede plannen tot stand waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. We hebben geen winstoogmerk, maar wél oog voor mens, omgeving en natuur. We weten wat er lokaal speelt en zetten ons netwerk in. Hiermee maken we de kans dat de energieprojecten in jouw gemeente of regio slagen veel groter. 

Participatiecoalitie

lsabewoners     buurkracht    hier    energie samen   natuur en milieu federaties   

Voorbeelden van participatieprojecten

De organisaties van de Participatiecoalitie hebben veel ervaring met ondersteuning bij participatieprojecten. Nu we als organisaties krachten gebundeld hebben, kunnen we nog meer impact maken.

Hier vind je voorbeelden van participatieprojecten waar we de afgelopen jaren aan gewerkt hebben. 

Contact en informatie 

Wil je gebruik maken van de ondersteuning van de Participatiecoalitie? Neem contact met ons op. Ook voor vragen over draagvlak en participatie kun je bij ons terecht.