Kennisdossiers

Kennisdossiers

een verzamelplek van informatie op thema

Kennisdossiers samen duurzame energie opwekken:

Aan de slag – Zon

Je hebt een idee voor een gezamenlijk zonnepark of -dak. Waar begin je? In dit dossier veel info.

Achtergrond – Zon

De diepte in over lokale en collectieve zonne-energie? Dompel je onder in rapporten, onderzoeken en opinie-artikelen.

Voorbeeldprojecten – Zon

Al vele initiatieven gingen je voor in gezamenlijke zonprojecten. Welke keuzes maakten zij? Wat zijn de leerpunten?

Aan de slag – Wind

Een windproject uitvoeren vraagt om een lange adem. Hoe ziet zo'n traject eruit en welke vragen kom je onderweg tegen? 

Achtergrond – Wind

Voor handreikingen, onderzoeken en achtergrondartikelen over collectieve wind zit je goed in dit kennisdossier.

Voorbeeldprojecten – Wind

Leer van de ervaringen van andere initiatieven. Hoe pakten zij een windproject aan? Welke tips hebben ze? 

Financieel, juridisch en fiscaal

Bij het realiseren van projecten loop je (mogelijk) tegen financiële, juridische en fiscale vragen aan. Hoe hebben anderen dit oplost? Welke documenten heb je nodig?

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Per 1 april 2021 vervangt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling) genoemd. In dit dossier alles over de nieuwe regeling. 

 

Postcoderoosregeling / Regeling Verlaagd Tarief

Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting. Per 1 april 2021 wordt de  postcoderoosregeling vervangen worden door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.

Organisatie

Een sterke organisatiestructuur leidt tot toekomstbestendige projecten. Waar kun je op letten bij de inrichting van je organisatie?

Marketing & communicatie

Draagvlak verwerven voor je ideeën lijkt simpel, maar er komt veel bij kijken. Hoe zorg je voor effectieve communicatie naar je stakeholders? En hoe maak je ‘naam’? 

Samenwerken

Vroeg of laat ga je als coöperatie samenwerken met andere partijen. Met de gemeente, het netwerkbedrijf of de bank. Welke situaties kom je tegen? Wat zijn succesfactoren?

Voor Verenigingen van Eigenaren

Je wilt samen met de buren in de VvE zonne-energie opwekken met zonnepanelen op het gezamenlijke dak. Wat komt daarbij kijken? 

Mobiliteit

Wat gebeurt er op het gebied van slimme laad-infrastructuur? En hoe vormt het onze wijken? Daarover lees je in dit kennisdossier. 

Flexibiliteit

Verduurzaming, elektrificatie en digitalisering komen in slimme elektriciteitsnetten echt tot hun recht. Welke creatieve ideeën zijn er? En hoe pas je ze toe in Nederland?

Experimentenregeling

Om het energiesysteem te verduurzamen, moeten we naar een slimme en lokale oplossing toe. De Experimentenregeling biedt de kans om te spelen met de wettelijke kaders. In dit kennisdossier alles over de regeling. 

Opslag

Hoe kan energie-opslag bijdragen aan een duurzaam opwekproject? Wat zijn de ervaringen en waar moet je rekening mee houden? In dit kennisdossier zit je goed.

Samenwerken met lokale initiatieven

Energiecoöperaties zijn onmisbaar om te kunnen overschakelen op duurzame energie. Een goede samenwerking tussen coöperatie en gemeente is essentieel. Wat zijn succesfactoren?

Regionale Energiestrategie

Hoe betrek je als regio bewoners bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie? Hoe zorg je voor lokaal eigenaarschap? Dat en meer in dit kennisdossier.

Participatie

In dit dossier voorbeelden van lokale beleidskaders en het betrekken van inwoners bij de RES. Daarnaast: hoe betrek je omwonenden bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken en hoe zorg je dat ze meeprofiteren?

Kennisdossiers samen energie besparen:

Aan de slag – Energie besparen 

Je wilt met de buurt energie besparen. Hoe pak je het aan? Hoe zorg je dat mensen hun huis willen verduurzamen? Hoe begeleid je ze en met wie kun je samenwerken? In dit kennisdossier bieden we je handvatten. 

Voorbeeldacties – Energie besparen 

Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Al vele initiatieven gingen je voor in collectieve energiebesparingsacties. In dit kennisdossier verschillende praktijkvoorbeelden. 

Achtergrond – Energie besparen

Je verder verdiepen in het thema samen energie besparen? Kijk dan eens rond in dit kennisdossier. Je vindt er verschillende onderzoeken, opinies en achtergrondartikelen. 

Kennisdossiers collectieve duurzame warmte:

All electric

Welke all electric oplossingen zijn mogelijk? Wat zijn belangrijke knelpunten en hoe werkt het binnen een wijkaanpak? En hoe zit het met hybride warmtepompen?

Duurzaam gas

Welke rol kan groen gas spelen binnen de warmtetransitie? Waar kan deze optie het beste worden ingezet? En hoe zit het met waterstof?

Warmtenetten

De meeste bewonersinitiatieven kiezen voor een warmtenet. Welke alternatieven zijn er? Hoe zit het met houtige biomassa en geothermie? Welke rol kunnen en willen bewonersinitiatieven spelen in de governance?

Keuze warmtetechniek

Met welk alternatief voor aardgas je als initiatief aan de slag gaat, hangt af van een aantal factoren. Hoe is je buurt gebouwd, en wat is dan een logische keuze?

Organiseren van je initiatief

Welke vorm krijgt je buurtinitiatief, zowel formeel als praktisch? Hoe beslis je dit, en hoe regel je de boel vervolgens strak?

Projectontwikkeling

Als het conceptplan er ligt, moet het project ontwikkeld worden. Waar moet je dan rekening mee houden? Welke fase vraagt om welke kennis en kunde?

Samenwerken met partners

Met een hele buurt overstappen op een alternatief voor aardgas is complex, en goed samenwerken met alle betrokken partijen cruciaal. Welke partijen betrek je op welk moment? Hoe kan de gemeente daar bij helpen?

Bewoners betrekken

De juiste boodschap op de juiste manier communiceren is cruciaal. Maar hoe breng je complexe onderwerpen dan begrijpelijk over? Hoe houd je de buurt goed op de hoogte? En hoe verleid je buurtgenoten om mee te doen? 

Voorbeeldprojecten

Gelukkig hoeft het wiel niet iedere keer opnieuw gevonden te worden. Wat hebben andere bewonersinitiatieven al geleerd in hun reis naar een aardgasvrije buurt? Hoe zien hun aanpakken eruit in de praktijk?

Landelijke ontwikkelingen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij is, en daarvoor is duidelijk beleid nodig. Welke wetten en regelingen zijn er, en waar wordt aan gewerkt?

Regionale Structuur Warmte

Bij iedere RES hoort een Regionale Structuur Warmte. Wat is de warmtevraag en het aanbod van een regio? En hoe kunnen gemeenten in een regio samenwerken op dit gebied?

Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente aan welke wijken de komende tijd aardgasvrij moeten worden. Hoe stel je zo'n visie samen met bewoners op? En wat schrijf je op over het participatiebeleid?

Wijkuitvoeringsplan

Tijd om de wijk in te gaan, en daarbij hoort een wijkuitvoeringsplan. Hierin wordt een definitieve keuze gemaakt voor het warmtealternatief. Hoe stelt de gemeente dit plan op? 

Bewonersparticipatie

Uiteindelijk moet de bewoner tijdens de uitvoeringsfase ten minste de deur opendoen, dus participatie is essentieel. Hoe zorg je dat dit succesvol verloopt? En welke mate van participatie past bij welke activiteit?

Bewonerscommunicatie

Het is de kunst om iedereen in de wijk mee te krijgen, en niet alleen koplopers. Hoe bereik je de bewoners? Welke materialen en informatie zijn hiervoor beschikbaar? En hoe werk je samen met bewonersinitiatieven?

Financiering van een warmteproject

De ontwikkeling en bouw van alternatieve warmteoplossingen vergt een forse investering. Er zijn en worden verschillende oplossingen voor ontwikkeld. In dit dossier kijken we naar de mogelijkheden van financiering in de businesscase duurzame warmte.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten