HIER Nieuwsbrief

Vul hieronder je e-mailadres in en abonneer je op de HIER nieuwsbrief.
16-03-2012

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen bestaat 1 jaar!

Het is vandaag precies een jaar geleden dat ProRail in aanwezigheid van ZKH Prins Willem Alexander de CO2-Prestatieladder overdroeg aan de SKAO.

cash advance

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen bestaat 1 jaar!

Daarmee is er ruimte gecreëerd om de ladder ook voor andere sectoren dan alleen bouw en infra toepasbaar te maken. Binnen een jaar zijn het aantal deelnemers aan de CO2-Prestatieladder meer dan verdubbeld. Duurzaamheid staat inmiddels stevig op de maatschappelijke agenda. Het bedrijfsleven heeft innovatiekracht getoond om de CO2-prestaties te verbeteren, mede met behulp van de CO2-Prestatieladder. Er zijn inmiddels vele bedrijven die concreet CO2 hebben gereduceerd door zich praktisch op te stellen.
De ladder heeft aangetoond dat het meetbaar, praktisch en toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Dat is precies wat de SKAO beoogt. Het instrument geeft het initiatief aan het bedrijfsleven om door eigen innoverend vermogen werkelijke duurzaamheid te realiseren.

Bijeenkomsten

Naast het organiseren van meerdere seminars heeft de SKAO inmiddels haar eerste Innovatiebijeenkomst over de ladder georganiseerd en in 2012 zullen er meer volgen. Maud Vastbinder, verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten: 'Tijdens de SKAO Innovatiebijeenkomsten worden nieuwe initiatieven geboren in het kader van de CO2-Prestatieladder. Het leuke aan dit soort bijeenkomsten is dat er verschillende sectoren met elkaar in gesprek gaan en zo elkaar informeren en inspireren.'

In het afgelopen jaar zochten tientallen bedrijven zelf het gesprek met maatschappelijke organisaties over duurzamer bouwen, energiezuinige materialen en andere mogelijke verbeteringen. Het resultaat: marktpartijen en ngo’s werken samen aan CO2-reducerende maatregelen en -programma’s; met elkaar, binnen de keten, met maatschappelijke organisaties en met overheden. Samenwerking wordt op de ladder beloond met een hogere score.

Steeds meer opdrachtgevers

In het afgelopen jaar zijn er meer opdrachtgevers bij gekomen die de CO2-Prestatieladder zijn gaan gebruiken. Naast ProRail hebben Rijkswaterstaat en diverse decentrale overheden de ladder ingezet. Opdrachtgevers zijn zich bewust van de grote rol die zij kunnen spelen bij duurzaamheid. Om alle marktpartijen een kans te geven kiezen RWS en decentrale overheden ervoor om de ladder gefaseerd in te voeren. Om decentrale overheden te helpen met de inzet van de ladder is de SKAO een samenwerkingsverband met kennisinstituut CROW aangegaan. Opdrachtgevers zien dat de ladder een stimulans is voor energie- en ketenbeheer waarbij het instrument invulling geeft aan duurzaamheidambities.


Een duurzaam vooruitzicht

Voor de toekomst is voor de SKAO van belang om de CO2-Prestatieladder als instrument door te ontwikkelen, te optimaliseren en vooral 'scherp' te houden. De ladder zal innovatie blijven bevorderen en met verschillende partijen zoeken naar creatieve oplossingen. Daarbij staat voorop dat het bedrijfsleven centraal staat en zij zelf het initiatief gaan nemen voor duurzame oplossingen. 

cash advance

HIER brochure

HIER werkt aan de oplossing van het klimaatprobleem. We werken daarin samen met bedrijven, de samenleving en jou!

HIER is

  • een initiatief van ruim 30 maatschappelijke organisaties.lees verder

    Bekijk ons filmpje