HIER Nieuwsbrief

Vul hieronder je e-mailadres in en abonneer je op de HIER nieuwsbrief.

Archief

Voorbereiding op Bonn2, de laatste tussentop voor Kopenhagen

Vandaag komen in Syracuse op Sicilië milieuministers bijeen voor een driedaagse klimaattop. De nieuwe Amerikaanse klimaatplannen staan er centraal – en een poging de schade van Bonn1 te lijmen.

Voorbereiding op Bonn2, de laatste tussentop voor Kopenhagen

Daar gaf Obama bij monde van zijn gezant Todd Stern te kennen niet van plan te zijn de Amerikaanse emissiedoelen voor Kopenhagen verder aan te scherpen. Waar geïndustrialiseerde landen hun uitstoot tussen 1990 en 2020 met 40 procent moeten verlagen, zodat de wereld uitzicht houdt op stabilisatie onder 450 ppm CO2-equivalenten, wil Obama niet meer dan 0 procent. Basta.

Bedoeling van de ontmoeting op het Italiaanse eiland is om de diplomatieke kloof tussen Amerika, Europa, de rest van de G8 en de opkomende economieën China, India, Brazilië, Mexico, Indonesië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Egypte weer wat te dichten – die in een redelijke patstelling zijn beland, omdat geen van de grote uitstoters het eerste initiatief heeft genomen door een voldoende ambitieus emissiedoel te stellen.

Het zou mooi zijn als het lukt wederzijds vertrouwen te herstellen voor de volgende klimaattop in Bonn, die 1 juni begint en waar, zoals een afgesproken in Poznan, een versie 1.0 van de teksten van het nieuwe klimaatverdrag moet worden gepresenteerd. Als het aan Nederland ligt wordt daar ook weer eens serieus gesproken over de inmiddels verstofte sprong naar 30, waar de EU het op Bali, in 2007 al over had. Naast klimaatverandering staat de komende dagen ook formulering van een gecoördineerde aanpak van het snelle verlies aan biodiversiteit op de agenda.

‘De verschillen tussen Noord en Zuid zijn het voornaamste obstakel op de weg naar Kopenhagen; Syracuse beoogt een keerpunt naar een mondiaal akkoord te zijn’, zegt de Italiaanse milieuminister Stefania Prestigiacomo. Dat zal het overigens niet worden. Er volgt geen collectief statement uit de ontmoeting. Onze hoop is gevestigd op Bonn.

cash advance
Datum: 22-04-2009

HIER brochure

HIER werkt aan de oplossing van het klimaatprobleem. We werken daarin samen met bedrijven, de samenleving en jou!

HIER is

  • een initiatief van ruim 30 maatschappelijke organisaties.lees verder

    Bekijk ons filmpje