HIER Nieuwsbrief

Vul hieronder je e-mailadres in en abonneer je op de HIER nieuwsbrief.

Archief

Zuid-Afrika heeft moeite met opstarten duurzame plannen

Investeringen in duurzame energie zouden een kosteneffectieve oplossing voor Zuid-Afrika kunnen zijn, stelt een WNF-rapport gisteren.

Zuid-Afrika heeft moeite met opstarten duurzame plannen

Het land wil in 2020 15 procent van z’n elektriciteit uit duurzame bronnen opwekken, maar de progressie is tot nog toe erg traag, met alleen een concreet bouwplan voor een enkel windpark van 100 megawatt.

Richard Worthington, een klimaatspecialist van het Wereld Natuur Fonds, zegt dat Zuid-Afrika aan geloofwaardigheid dreigt in te boeten wanneer het land de eigen doelen niet nastreeft. ‘Daarmee groeit bovendien het risico van steeds hogere prijzen voor fossiele brandstoffen en de mogelijkheid van internationale boetes of handelsbarrières voor goederen die met vuile energie zijn geproduceerd.’

Zuid-Afrika wekt meer dan 90 procent van de elektriciteit op in kolencentrales. Het land is bovendien 's werelds vierde exporteur van steenkool. Maar tegelijk heeft het land veel potentie voor grootschalige ontwikkeling van windenergie en met name zonne-energie.

Ontwikkelingsdoelen
En de regering is ook niet afkerig van een duurzame koers. Met de zelf geformuleerde klimaatdoelen geldt het land als een groene koploper onder ontwikkelingslanden en daarmee als belangrijke partij in de klimaatonderhandelingen tijdens de grote klimaattop in Kopenhagen, waar in december overeenstemming moet worden bereikt over het nieuwe klimaatverdrag.

Onder dat verdrag moet de groep van ontwikkelingslanden als geheel, waar ook grote uitstoters als China, Indonesië, India en Brazilië toe behoren, naar 2020 de groei van de uitstoot met 15 tot 30 procent verminderen.

Zuid-Afrika heeft tijdens de vorige VN-klimaattop, in het Poolse Poznan, al een oproep gedaan voor investeerders om mee te helpen duurzame energieprojecten op te starten.

Feed-in
‘We hebben zo’n groot potentieel; we moeten gewoon uitrekenen hoe groot de totale uitgave zal zijn en hoe we investeringen kunnen mobiliseren’, zegt Worthington. Naast internationale financiering zou de Zuid-Afrikaanse overheid volgens hem nog moeten werken aan aanvullende maatregelen. Zo moeten de projecten voor duurzame energie verifieerbare certificaten opleveren. Een overschot kan dan op buitenlandse markten worden verkocht als groene stroom. Daarnaast zou de overheid langdurig garant moeten staan voor een inflatie gecorrigeerd ‘feed-in’-tarief, waardoor ook kleine investeerders het risico aandurven.

Maar goed, zover zijn we zelfs in Nederland nog niet.

cash advance
Datum: 27-02-2009

HIER brochure

HIER werkt aan de oplossing van het klimaatprobleem. We werken daarin samen met bedrijven, de samenleving en jou!

HIER is

  • een initiatief van ruim 30 maatschappelijke organisaties.lees verder

    Bekijk ons filmpje