HIER Nieuwsbrief

Vul hieronder je e-mailadres in en abonneer je op de HIER nieuwsbrief.
19-08-2014

De staat van het klimaat volgens Rob van Dorland

Rob van Dorland, senior onderzoeker bij het KNMI, vat de bevindingen uit het meest recente IPCC-rapport samen.

De staat van het klimaat volgens Rob van Dorland

Het klimaat warmt op en veel van de veranderingen sinds halverwege de vorige eeuw zijn de afgelopen duizenden jaren niet eerder voorgekomen. De laatste dertig jaar was zeer waarschijnlijk de warmste periode in 1400 jaar.

Het is vrijwel zeker dat de mens de belangrijkste oorzaak is van de opwarming van de aarde. De CO2-concentratie is sinds het pre-industriële tijdperk toegenomen met veertig procent. Dat komt vooral door verbranding van fossiele brandstoffen, productie van cement en veranderingen in landgebruik.

Waaraan is de opwarming van de aarde nu al te zien?

  • De afgelopen twintig jaar zijn de ijskappen van Groenland en Antarctica kleiner geworden, gletsjers wereldwijd verder gekrompen en het oppervlak van zee-ijs in het Noordpoolgebied en sneeuw op het noordelijk halfrond in de lente verder afgenomen.
  • Als gevolg van smeltend landijs en uitzetting van zeewater is de zeespiegel sinds het begin van de twintigste eeuw met ongeveer twintig centimeter gestegen. De laatste jaren stijgt de zeespiegel sneller.
  • De hoeveelheid waterdamp in de lucht is sinds de jaren zeventig toegenomen en daarmee ook de hoeveelheid neerslag in bijvoorbeeld Nederland.

Wat betekent dat voor de toekomst?

Het IPCC maakt gebruik van vier scenario’s; van helemaal geen beleid (business-as-usual) tot ambitieus beleid (zeer sterke vermindering van de mondiale uitstoot van broeikasgassen passend bij de tweegradendoelstelling). In het ergste geval wordt het op aarde aan het eind van deze eeuw tussen de 3,2 en 5,4 graden warmer ten opzichte de periode 1850 tot 1900. In het beste scenario is dat 0,9 tot 2,3 graden.

De klimaatverandering door uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen in het verleden, nu en in de toekomst, zal de komende eeuwen ingrijpende effecten hebben op vele maatschappelijke systemen zoals de watervoorziening, de landbouw en het wonen en werken in gebieden die benden of vlak boven de zeespiegel liggen.

Lees het volledige artikel van Rob van Dorland in de Staat van het Klimaat 2014

HIER brochure

HIER werkt aan de oplossing van het klimaatprobleem. We werken daarin samen met bedrijven, de samenleving en jou!

HIER is

  • een initiatief van ruim 30 maatschappelijke organisaties.lees verder

    Bekijk ons filmpje