Simavi

Simavi introduceert in Nepal wolkenvangers (condenswater via netten) en voorziet in India, langs het stroomgebied van de Ganges met regenopvang en UV-zuivering dorpsgemeenschappen van veilig drinkwater. Het Wereld Natuur Fonds, Unicef, Simavi, Plan en Oxfam Novib realiseren projecten in Nepal en Bangladesh, gericht op aanpassing aan de gevolgen van smeltende gletsjers, veranderende neerslagpatronen, stormen en zeespiegelstijging.